blog-image
حسابداری نرم افزار قرض الحسنه گندم

حسابداری نرم افزار قرض الحسنه گندم کاملا دقیق و ساده پیاده سازی شده است

blog-image
بانک

امروزه در همه صندوق های قرض الحسنه از درگاه های پرداخت و بانکداری اینترنتی به صورت متداول استفاده می شود