درخواست دموپرتال مشتریان

گزارش


گزارش و توانایی گزارش گیری یکی از اصول مهم در طراحی نرم افزار صندوق قرض الحسنه می باشد و بدون گزارش جامع و کافی نمیتوان نمای کلی و دقیقی از نحوه عملکرد سیستم به دست آورد.

این منو با زیرمنوهایی که برای آن تعریف شده این مهم را به سهولت برای مدیر فراهم می کند

 • دریافت: این منو شامل سه بخش زیر می شود که هریک کاری منحصر به فرد و گزارشی خاص را تولید می کنند.
 1. گردش حساب: با گرفتن شماره حساب تمامی عملیات صورت گرفته به اضافه ی مبلغ ،شماره سند، نوع، بابت و توضیخات این حساب نمایش داده می شود
 2. گردش صندوق: در یک بازه زمانی تمامی عملیات های مالی صورت گرفته را بر می گرداند. همچنین قابلیت خروجی اکسل گرفتن هم پیش بینی شده است.
 3. موجودی قابل برداشت: تمامی مشتریانی که موجودی پس انداز دارند را نمایش می دهد.
 • پرداخت: این منو شامل سه بخش زیر می شود که هریک کاری منحصر به فرد و گزارشی خاص را تولید می کنند.
 1. بدهکاران حق عضویت: بدهکاران حق عضویت لیست کسانی می باشد که مبلغ معین شده ی ماهیانه را هنوز پرداخت نکرده اند
 2. بدهکاران ورودیه: بدهکاران ورودی  لیست کسانی می باشد که مبلغ معین شده ی ورودیه را هنوز پرداخت نکرده اند
 3. بدهکاران وام: بدهکاران وام لیست کسانی می باشد که دارای اقساط معوقه می باشند و هنوز پرداخت نکرده اند

       نکته: مبلغ ورودیه فقظ یکبار از هر مشتری دریافت می گردد

 • حق عضویت ماهانه: لیست و تعداد ماهیانه هایی که تا به امروز از هر حساب پرداخت شده را نمایش می دهد
 • اسناد مالی: کلیه تراکنش های صورت گرفته را به صورت لیست با ارائه شماره سند توضیحات و تاریخ آن ها نمایش می دهد. همچنین می توان به صورت تکی هم یک سند را جست و جو کرد
 • درآمدهای صندوق: گزارش تمامی درآمد های صندوق از قبیل کارمزد و... در این قسمت با جست و جو در بازه زمانی خاص قابل مشاهده می باشد
 • هزینه های صندوق: گزارش تمامی هزینه های داخلی صندوق از قبیل خرید تجهیزات و... در این قسمت با جست و جو در بازه زمانی خاص قابل مشاهده می باشد.
 • خلاصه وضعیت صندوق:یک نمای کلی همراه با طلاعاتی از قبیل تعداد وام های پرداخت شده،مجموع اقساط پرداخت شده/نشده، تعداد کل مشتریان، تعداد کل فعال/غیرفعال ها و همه پرداخت های صندوق با توضیحات مقدار سرمایه در گردش،مبلغ در انتظار بررسی، و جمع حق عضویت های پرداخت شده را برای مدیر فراهم می آورد
 • آخرین پیامک ارسالی: فهرست آخرین پیامک های ارسالی از نرم افزار صندوق قرض الحسنه را برای مدیر نمایش می دهد