درخواست دمو پرتال مشتریان

ویدئو های آموزشی


نحوه استفاده از نرم افزار برای کسانی که برای اولین بار با نرم افزار گندم آشنا می شوند مفید است ، شما در این ویدئو میتوانید مفاهیم کلی کار با نرم افزار را یاد بگیرد. پیشنهاد میکنیم حتما ببینید