درخواست دموپرتال مشتریان

وام


منوی وام جهت مدیریت در خواست های دریافت وام از سوی مشتریان و بررسی آن ها وهمچنین  لیست پرونده ی وام های پرداخت شده به مشتریان وصورت پرداخت اقساط  می باشد

 • درخواست: این منو لیست درخواست وام های ایجاد شده را نمایش می دهد و یا با زدن گزینه جدید  درخواست تسهیلات جدید را ثبت نموده به این صورت که مبلغ درخواستی و تعداد اقساط و کد ضامن ها را ثبت نموده و وضعیت آن قابل مشاهده می باشد. در لیست درخواست ها مدیر با زدن بررسی در جلوی هر درخواست میتواند آنرا تایید/پرداخت/تعلیق/لفو نماید و نتیجه آن در وضعیت نهایی آن در نمایش نشان داده می شود.

پیام های درخواست وام :

 1. مدارک خود را ارسال کنید
 2. امکان دریافت وام همزمان وجود ندارد
 3. حداقل شرایط درخواست وام پرداخت حداقل مبلغ حق عضویت معادل ...ریال است (قابل تنظیم در گروه مشتری)
 4. ضامن اول غیر فعال نباشد.
 5. ضامن دوم غیرفعال نباشد
 6. ضامن سوم غیرفعال نباشد
 7. ضامن اول غیر فعال نباشد.

نکته: با زدن گزینه نمایش درخواست نمایش داده شده و حتی می توان متنی را به عنوان درخواست و پیگیری یا همان تیکت نوشته وثبت کرد.

 

 • پرونده های پرداخت شده: لیست تمامی وام های موافقت شده و پرداخت شده را می توان مشاهده نمود که می توان در حالت وضعیت، وضعیت دقیق پرونده ها را بررسی کرد.
  که شامل وضعیت وام شماره وام شماره حساب مبلغ تاریخ اولین سر رسید و عملیات می باشد. که در قسمت عملیات با استفاده از دو گزینه پرداخت و بررسی می توان وضعیت دقیق پرونده را مشاهده کرد.