درخواست دمو پرتال مشتریان

نمونه اساس نامه صندوق قرض الحسنه


قانون گذاری و تعریف رویه ها در امور صندوق های قرض الحسنه اهمیت زیادی دارد و میتواند طول عمر صندوق های قرض الحسنه را بسیار افزایش دهد . در این صفحه یک نمونه از اساس نامه  صندوق قرض الحسنه را ارائه می کنیم. این اساس نامه ساختاری حقوقی دارد و جزئیات زیادی را به صورت پیش فرض ارائه میکند و در تشکیل صندوق قرض الحسنه خانوادگی نیز کاربرد دارد. این اساس نامه در قالب یک فایل WORD تهیه و قابل دانلود است .

دفترچه و خودکار و ماشین حساب و اساسنامه صندوق

 

دانلود فایل نمونه اساس نامه صندوق قرض الحسنه

 این اساس نامه به طور کلی به سه فصل زیر تقسیم بندی میشود:

فصل اول: نام، هدف، موضوع فعالیت، مدت فعالیت
فصل دوم: هیات مدیره صندوق
فصل سوم: قوانین و مقررات مربوط به صندوق