درخواست دموپرتال مشتریان

نحوه پشتیبانی نرم افزار


پشتیبانی نرم افزار بخش مهمی از استفاده نرم افزار است با توجه به سرعت زیاد تغییرات در این حوزه لازم است که  نرم افزار شما به روز باشد .

پشتیبانی شامل چه مواردی میشود؟

  • باگ ها و مشکلات نسخه را بر طرف میکنیم
  • صورت داشتن مشاوره و آموزش تیم پشتیبانی پاسخ گو است
  •  نیاز به دانلود و یا بازیابی پایگاه داده داشته باشید
  • به روزرسانی و استفاده از آخرین نسخه نرم افزار در موارد فروش نسخه ای

ما برای مشتریانی که دوره ای پشتیبانی را تمدید نکنند هم پاسخگوی سوالات آنها هستیم.