درخواست دموپرتال مشتریان

قابلیت دسته بندی حساب ها در بخش گروه مشتریان


یکی از بخش های قابل توجه نرم افزار گندم وجود بخش مدیریت گروهی حساب ها می باشد در این قسمت شما میتوانید مشتریان را با داشتن چندین دسته مختلف مدیریت کنید ، مثلا در یک صندوق 3 نوع حساب وجود دارد (همکاران ، دوستان ، خانواده ) و هر گروه شرایط خاص خود را دارد مانند مبلغ حق عضویت ، سود وام، ورودیه و... به صورت مجزا در هر حساب در نظر گرفته میشود . و هر مشتری میتواند چندین حساب داشته باشد.

مستندات گروه بندی مشتریان در نرم افزار قرض الحسنه گندم را بخوانید

به طور مثال لازم است که گروهی را مخصوص دوستان داشته باشید در این گروه سقف دریافت وام متفاوت تعریف میشود تا نرم افزار شما را در تعیین و تخصیص وام کمک کند.

مثالی دیگر : در یک صندوق بابت خرید جهیزیه وام داده میشود در این گروه هر شخص جدا از گروه دوستان نیز میتواند یک حساب دیگر در گروه جهیزیه داشته باشد . پس در واقع در نرم افزار گندم یک شخص میتواند چندین حساب مختلف داشته باشد.