درخواست دموپرتال مشتریان

صندوق


منوی مدیریت گروه های مشتریان در صندوق و سرفصل های مالی

  • گروه مشتریان: یکی از نیاز های داده ای اصلی سیستم می باشد که باید حتما گروه ها مجزا تعریف شوند که در این قسمت می توان گرو های مختلفی را ایجاد و مدیریت نمود و قابلیت افزایش به تعداد نامحدود را دارد همچنان که حذف و ویراش در آن ها به سهولت انجام می پذیرد
    نکته: در هنگام حذف یک گروه در صورتی که در آن گروه حساب فعالی وجود داشته باشد حذف گروه امکان پذیر نمی باشد. لذا ابتدا باید آن حساب را از گروه مورد نظر خارج یا حذف کرد سپس بقیه کار را ادامه داد.
    در ادامه با نحوه ایجاد گروه ویرایش یا حذف آن بیشتر آشنا خواهید شد

برای ایجاد یک گروه جدید با زدن دکمه جدید در صفحه زیر اطلاعات لازم را وارد می کنیم و سپس با زدن کلید تایید آن گروه را ایجاد می نماییم.

در اینجا باید به دقت تک تک فیلدها پر شده و داد ه ی صحیحی در آن ها بکار برد چرا که در آینده همین داد ها و تنظیمات گروهی مبنای کاری آن گروه و گروهای دیگر می گردد.

جهت ویراش گروهی خاص نیز بعد از انتخاب گروه مورد نظر و زدن گزینه ویرایش مانند  صفحه زیر امکان ویراش برای شما فراهم می باشد با این تفاوت که  اطلاعات قبل همه ثبت می باشند  و فقط کاربر فیلدهای مورد نظر را اصلاح می نماید.

 

همچنین برای حذف گروهی خاص با انتخاب گروه و زدن گزینه حذف گروه به راحتی حذف می گردد.
نکته: اگر به هنگام حذف گروهی، فردی عادی در آن گروه فعال باشد سیستم ،اجازه حذف آن گروه را نخواهد داد.

 

  • سر فصل ها: همانطور که از نامش پیداست دارای سرفصل های مالی می باشد که باید ریز دریافت،پرداخت، درآمد و هزینه ها  را داشته باشد.همچنین دراین منو  میتوان سر فصل های جدید مورد نیاز را تعریف کرد تا در ثبت هزینه ها یا درآمد ها کار به سهولت و ترتیب خاصی صورت بگیرد.