درخواست دموپرتال مشتریان

روش راه اندازی و اجرا


راه اندازی این نرم افزار توسط شرکت تولید کننده انجام خواهد شد . با پرداخت هزینه نرم افزار بسته هاستینگ لینوکس ایران به همراه دامنه IR  رایگان را دریافت کنید و ظرف مدت 24 ساعت بعد از ثبت دامنه نرم افزار قرض الحسنه گندم را روی دامنه اختصاصی خود داشته باشید.

این نرم افزار در شبکه اینترنت - اینترانت  و محلی قابل پیاده سازی و اجرا میباشد.