درخواست دمو پرتال مشتریان

روش انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به نرم افزار گندم


یکی از نگرانی های اصلی خریداران صندوق قرض الحسنه گندم، انتقال اطلاعات از نرم افزار قبلی به نرم افزار گندم است و ما دائما با سوالاتی مشابه مواجه می شویم: "آیا اطلاعات قبلی صندوق ما حذف خواهد شد؟" ، "آیا سابقه ی پس اندازها و اقساط وام ها قابل انتقال هستند؟" و ... .

دو صفحه کاغذ و ذره بین برای انتقال اطلاعات

یکی از نکات مهم در انتقال اطلاعات به نرم افزار جدید همخوانی ساختار اطلاعاتی نرم افزار جدید با نرم افزار قدیم است؛ اما با قابلیت هایی که نرم افزار گندم دارد می تواند به سادگی امکان این انتقال را برای شما فراهم سازد. این فرایند میتواند به ساده ترین شکل ممکن نیز صورت بگیرد.

به طور مثال فردی از تاریخ 95/01/05 عضو صندوق شما بوده و طی این مدت حق عضویت و پس اندازهای متعددی داشته است. برای اینکه بتوانید حق عضویت های ثابت ماهیانه را منتقل سازید کافی است تاریخ عضویت آن را در بخش افتتاح حساب به درستی وارد کنید سپس با وارد شدن به بخش پرداخت هوشمند و وارد کردن شماره حساب عضو، کل مبلغ پرداخت شده این عضو تا کنون را وارد کنید .

نکته : روش پرداخت را "واریز به حساب" در نظر بگیرید.

سیستم به صورت خودکار می تواند همه ماهیانه هایی که از تاریخ عضویت قرار بر گرفتن آنها بوده است را نمایش می دهد و در صورت تایید نهایی مدیر عملیات با چند کلیک ساده انجام می شود.