درخواست دمو پرتال مشتریان

برخی از مشتریان


 

ردیفنام صندوقشهرنوع
1بنیاد تعاونی مظفرتهرانسازمانی
2صندوق مهر خانواده خانوادگی
3صندوق قرض الحسنه رسول مهر  
4صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قمقمسازمانی
5صندوق قرض الحسنه سعادت خانوادگی
6صندوق قرض الحسنه مهر خانواده خانوادگی
7صندوق قرض الحسنه موعود  
8صندوق قرض الحسنه خانم بهمئی خانوادگی
9صندوق قرض الحسنه سادات  
10صندوق قرض الحسنه موسی بن جعفر(ع)  
11صندوق قرض الحسنه شهید جوشقان نژاد  
12صندوق قرض الحسنه کانون همیاری مهر  
13صندوق قرض الحسنه رقیه خاتون(س) خانوادگی
14صندوق تعاوني اعتبار كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان خرم درهزنجانسازمانی
15صندوق قرض الحسنه دانشگاه الزهراتهرانسازمانی
16صندوق قرض الحسنه الغدیر  
17صندوق قرض الحسنه  مهتافرتهرانسازمانی
18صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور همدانهمدانسازمانی
19صندوق قرض الحسنه سازمان تاکسیرانی تهرانتهرانسازمانی
20صندوق قرض الحسنه حضرت صاحب الزمان(عج) خانوادگی
21صندوق قرض الحسنه امیرالمومنین(ع)  
22صندوق قرض الحسنه شرکت توزیع نیروی برق شهرکردشهرکردسازمانی
23صندوق قرض الحسنه همیاری جوانان  
24صندوق قرض الحسنه حضرت فاطمة الزهرا(س)  
25صندوق قرض الحسنه نورالمبین  
26صندوق قرض الحسنه اموات  
27صندوق قرض الحسنه المهدی-کارکنان بانک مرکزیآملسازمانی
28صندوق قرض الحسنه فامیل من  
29صندوق قرض الحسنه یاران  
30صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان شرکت بهره برداری مترو تهرانتهرانسازمانی
31صندوق قرض الحسنه شهید صادق عامریتهران 
32صندوق قرض الحسنه صیاماصفهان 
33صندوق قرض الحسنه صادق اندیشان-دانشگاه امام صادقتهرانسازمانی
34صندوق قرض الحسنه ولی عصر(عج) کارکنان اداره مخابرات رفسنجانرفسنجانسازمانی
35صندوق خیریه و قرض الحسنه فاطمة الزهرا(س) سازمانی
36صندوق قرض الحسنه نوید-خیریه آبشار عاطفه ها سازمانی
37صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه جیرفتجیرفتسازمانی
38صندوق دایان  
39صندوق دوستان حافظ  
40صندوق قرض الحسنه علی بن موسی الرضا(ع)  
41صندوق کارکنان شهرداری شمشک و دربندسرتهرانسازمانی
42صندوق قرض الحسنه وحدت  
43صندوق قرض الحسنه محبان اهل بیت  
44صندوق قرض الحسنه گردشگران شهر خورشید-هلدینگ گردشگران شهر خورشیدمشهدسازمانی
45صندوق امام صادق(ع)  
46صندوق یاران  
47