درخواست دموپرتال مشتریان

الگوهای مختلف پرداخت نرم افزار قرض الحسنه گندم


الگوی پرداخت نرم افزار قرض الحسنه گندم

 

یکی بخش های اصلی نرم افزار قرض الحسنه گندم مدیریت پرداخت ها در بخش پرداخت هوشمند  است . مشتری با داشتن کمترین دانش فنی و بدون نیاز به یادگیری استفاده از نرم افزار میتواند با نام کاربری و رمز عبور خود وارد کارتابل کاربری خود شده و در بخش پرداخت هوشمند مبلغ بدهکاری را پرداخت کند . اما به منظور مدیریت پرداخت گزینه ای تحت عنوان الگوی پرداخت وجود دارد که فرایند پرداخت را به صورت هوشمند کرده و به طور کلی به 3 بخش تقسیم بندی میشود

1- خودکار

2- حق عضویت (پس انداز)

3- وام

خودکار : مجموع بدهکاری ها را نمایش داده و به ترتیب اولویت ( 1- وام  ها 2- حق عضویت ) را تسویه میکند . الگوی خودکار این ویژگی را دارد که در صورتی که مشتری چندین وام همزمان داشته باشد بدهکاری آنها را به ترتیب پرداخت میکند.

حق عضویت (پس انداز ) : فقط بدهکاری های مربوط به حق عضویت را به ترتیب ماه تسویه میکند .

وام : فقط بدهکاری های وام ها را تسویه میکند.

در صورتی که مبلغ پرداخت شده در الگوی پرداخت خودکار یا وام بیشتر از مبلغ بدهکاری بیشتر باشد مازاد را ابتدا برای اقساط سررسید نشده وام ها درنظر میگیرد و در صورتی که شخص اقساط سررسید نشده ای نداشته باشد به صورت افزایش پس انداز در حساب شخص واریز میشود . اما در الگوی حق عضویت ( پس انداز ) مبلغ مازاد به حساب شخص واریز میشود.

نکته : در بخش تنظیمات صندوق گزینه ای تحت عنوان ( مازاد/حق عضویت سررسید نشده ) وجود دارد که به پیش فرض روی خیر قرار دارد کار این گزینه به این صورت می باشد که مبلغ مازاد را طبق مبلغ مشخص شده حق عضویت ثابت ماهیانه برای ماه های آتی تقسیم بندی میکند.

نکته : گزینه (لغو مدیریت ماهیانه ثابت حق عضویت) که به صورت پیش فرض روی خیر قرار دارد این وظیفه را به عهده دارد به صندوق به صورت ماهیانه از اشخاص به طور ثابت وجهی دریافت نمیکند و حق عضویت یا پس انداز به صورت دلخواه مشتری پس انداز خود را افزایش می دهد.