نمونه اساس نامه صندوق قرض الحسنه

نمونه اساس نامه صندوق قرض الحسنه

قانون گذاری و تعریف رویه ها در امرور صندوق های قرض الحسنه اهمیت زیادی دارد و میتواند طول عمر صندوق های قرض الحسنه را بسیار افزایش دهد . در این صفحه یک نمونه از اساس نامه  صندوق قرض الحسنه را ارائه می کنیم این اساس نامه ساختاری حقوقی دارد و جزئیات زیادی را به صورت پیش فرض ارائه میکند. این اساس نامه در قالب یک فایل WORD تهیه و قابل دانلود است .

دانلود فایل نمونه اساس نامه صندوق قرض الحسنه

در این اساس نامه به طور کلی به سه فصل زیر تقسیم بندی میشود

    فصل اول: نام، هدف، موضوع فعالیت، مدت فعالیت
    فصل دوم: هیات مدیره صندوق
    فصل سوم: قوانین و مقررات مربوط به صندوق