نحوه پشتیبانی نرم افزار

نحوه پشتیبانی نرم افزار

فرایند پشتیبانی در نرم افزار گندم به چه صورت است ؟

پشتیبانی نرم افزار بخش مهمی از استفاده نرم افزار است با توجه به سرعت زیاد تغییرات در این حوزه لازم است که  نرم افزار شما به روز باشد .

پشتیبانی شامل چه مواردی میشود؟

  • باگ ها و مشکلات نسخه را بر طرف میکنیم
  • صورت داشتن مشاوره و آموزش تیم پشتیبانی پاسخ گو است
  •  نیاز به دانلود و یا بازیابی پایگاه داده داشته باشید
  • به روزرسانی و استفاده از آخرین نسخه نرم افزار در موارد فروش نسخه ای

ما برای مشتریانی که دوره ای پشتیبانی را تمدید نکنند هم پاسخگوی سوالات آنها هستیم.